Voordeelsites.be

De referentie op gebied van informatie!

OPPAS-KLUSJES

Bent u op zoek naar een oppas, klusjesman, …. Onderstaande sites/apps helpen je hierbij.

———————————————————————————————————————–

Maar eerst wat algemene info. Recent zijn er een aantal nieuwe regels/wetten mbt bijverdienen uitgevaardigd.

1° Onbelast bijverdienen? Niet voor elke klus (de Tijd)

Voortaan kunt u tegen betaling klussen voor vrienden, buren of verenigingen zonder een deel af te geven aan de fiscus of de sociale zekerheid. Alles wat u moet weten over onbelast bijverdienen.

Het werd vorige zomer al aangekondigd, maar vanaf zondag 15 juli 2018 is het eindelijk zover: dan kunt u ‘plussen’. Met dat nieuwe statuut kunt u tegen betaling klusjes doen, zonder dat u belastingen of socialezekerheidsbijdragen moet betalen. Ten minste, als u zich aan de regels houdt.

Kunt u met eender wat onbelast bijverdienen?

Nee. U kunt alleen onbelast bijverdienen met een klus uit de lijst van toegelaten activiteiten op de site bijklussen.be. Er zijn drie types.

• Diensten aan particulieren

Het gaat om kleine onderhoudswerken aan een woning, gras maaien, dieren uitlaten, bijlessen geven, administratieve hulp bieden en kinderen ophalen aan school. Het moet om occasionele klussen gaan. Het is niet toegestaan elke week het gras te maaien of op vaste basis bijles te geven.
Reclame maken om uw diensten aan te prijzen mag niet. Zodra u op sociale media betalende advertenties plaatst of flyers uitdeelt, wordt uw activiteit als een (bij)beroep beschouwd en valt u niet meer onder de bijklusregeling.

• Verenigingswerk

Verenigingswerk valt ergens tussen vrijwilligerswerk en betaald werk. U kunt bij een socioculturele vereniging of een openbaar bestuur bijklussen, bijvoorbeeld door sporttraining te geven, te gidsen of kinderen te begeleiden in de buitenschoolse kinderopvang of op schooluitstappen. Bij een vereniging mag u wel met vaste regelmaat bijverdienen, bijvoorbeeld door wekelijks het grasveld van een voetbalploeg te onderhouden.
De diensten mogen niet professioneel zijn en u mag niet bijklussen bij de vereniging waar u beroepsmatig aan de slag bent of de afgelopen twaalf maanden aan de slag was. ‘Het is niet toegestaan onbelast bij te klussen in een vereniging die u als vrijwilliger al een belastingvrije kostenvergoeding toekent’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. De forfaitaire kostenvergoeding bedraagt maximaal 34,03 euro per dag en 1.361,23 euro per jaar.

• Deeleconomie

Ook als u met een app in de deeleconomie bijverdient, kan dat onbelast. De voorwaarde is dat u voor een erkend platform werkt, zoals ListMinut, Deliveroo, Uber-Eats, Het Bijlesbureau of Pacify. De verhuursite Airbnb heeft die erkenning niet.
Sinds maart 2017 is er een fiscaal gunst-regime waardoor u tot 5.100 euro per jaar kunt verdienen en 10 procent belastingen betaalt. Vanaf nu is dat belastingvrij. ‘Die nieuwe vrijstelling is er voor alle inkomsten uit de deeleconomie sinds 1 januari 2018’, zegt Wellens.
Hoeveel kunt u onbelast bijverdienen?
De voorbije dagen circuleerden bedragen van 500 euro per maand en 6.000 euro per jaar. Maar het exacte bedrag ligt hoger, door de jaarlijkse indexering. Dit jaar gaat het om 510,83 euro per maand en 6.130 euro per jaar.
Het maandplafond geldt alleen voor verenigingswerk en diensten aan burgers, niet voor wie in de deeleconomie werkt. Het is de bedoeling dat het maandplafond voor de sportsector vanaf volgend jaar verdubbelt, waardoor een voetbaltrainer iets meer dan 1.000 euro per maand kan bijverdienen.
Het jaarplafond van 6.130 euro geldt voor de inkomsten uit verenigingswerk, burgerklussen en de deeleconomie samen. Het is een brutobedrag met inbegrip van alle afhoudingen door het internetplatform. ‘Dat is een aandachtspunt als u bijverdient in de deeleconomie’, zegt Wellens. ‘De platformen rekenen kosten aan, waardoor het nettobedrag lager kan zijn dan het plafond, maar het brutobedrag er wel boven ligt.’
Wat als het jaarplafond is overschreden? ‘Alle inkomsten, en dus niet alleen het deel boven het plafond, worden dan als beroepsinkomen belast. De belastingtarieven stijgen met uw inkomen en kunnen oplopen tot 50 procent. Daarbovenop komen nog sociale bijdragen. Als het inkomen de jaargrens van 6.130 euro overschrijdt, kunt u proberen aan te tonen dat het toch geen beroepsinkomen is. Dan wordt het belast als een divers inkomen, tegen 33 procent’, zegt Wellens.

Kan iedereen onbelast bijverdienen?

Alleen als u via een deeleconomieplatform bijverdient, is het antwoord ja. Voor occasionele diensten aan particulieren en verenigingswerk moet u een betaalde job hebben. Studenten, huisvrouwen, huismannen of werkzoekenden vallen uit de boot.
Als u als werknemer aan de slag bent, moet u tussen twaalf en negen maanden voor de startdatum van de klus minstens vier vijfde werken. Wie een vijfde tijdskrediet of ouderschapsverlof heeft, voldoet aan de voorwaarde.
Ook gepensioneerden kunnen onbelast bijverdienen, maar bruggepensioneerden in principe niet. Brugpensioen heet officieel ‘het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)’, wat duidelijk maakt dat het geen vorm van pensioen, maar van werkloosheid is.
Ten slotte kunnen ook zelfstandigen in hoofdberoep onbelast bijverdienen, als de bijklusactiviteit niet in het verlengde van de zelfstandige activiteit ligt. Een zelfstandige loodgieter mag op vrijdag niet onbelast bijverdienen als loodgieter.

Wat zijn de formaliteiten?

De klussen voor verenigingen en particulieren moeten via de onlinedienst Bijklussen (bijklussen.be) bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) aangegeven worden. Ten laatste op het moment dat de activiteit begint, moet u het type, de periode en de betaalde vergoeding melden. Het is niet mogelijk een aangifte te doen die het maximum van 510,83 euro per maand overschrijdt.
Als u een klus voor een vereniging doet, dan moet die de aangifte doen. U hebt ook een geschreven overeenkomst nodig over hoe lang de dienst duurt en hoeveel u wordt betaald. Als u in uw vrije tijd een klus voor een andere burger opknapt, moet u zelf aangifte doen. Het volstaat dat u mondeling afspreekt wat uw taak is en hoeveel u ervoor betaald wordt.
Op de site krijgt u een overzicht van uwverrichte activiteiten voor particulieren en verenigingen en hoeveel u per maand en per jaar verdiend hebt. De diensten die u via een deeleconomieplatform leverde, staan niet in het overzicht. De platformen geven zelf uw inkomsten door aan de overheid.

Moet u een extra verzekering afsluiten?

Bij verenigingswerk moet de vereniging een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade afsluiten. Als u bijklust bij een andere burger, moet u zelf een bijkomende aansprakelijkheidsverzekering voor schade aangaan.

2° Zo betaalt u uw zomerklusjes

Wilt u tijdens de vakantie enkele klusjes in en rond het huis laten uitvoeren, dan kunt u die vergoeden met dienstencheques of een beroep doen op het zogenoemde wijk-werken. Dat laatste is sinds begin dit jaar de nieuwe naam voor de vroegere PWA-regeling.

Via het systeem van de dienstencheques kunt u op een fiscaalvriendelijke manier een beroep doen op huishoudhulp. Elk gepresteerd uur vergoedt u met een cheque van 9 euro, maar de Vlaamse overheid voorziet in een belastingvermindering van 30 procent. Daardoor blijft uw eigen bijdrage beperkt tot 6,3 euro per dienstencheque. Het fiscale voordeel is weliswaar beperkt tot de eerste 156 stuks, maar getrouwde en wettelijk samenwonende partners hebben er ieder recht op die vermindering.

Elke individuele gebruiker mag na registratie per kalenderjaar maximaal 500 dienstencheques bestellen. Dat gebeurt via uitgever Sodexo. Weet wel dat u voor de laatste honderd stuks (dus van 401 tot 500) 10 euro moet neertellen. Een eenoudergezin kan per jaar tot 2000 cheques bestellen tegen 9 euro. Ze kunnen worden gebruikt voor reguliere hulp in het huishouden, strijkhulp buitenshuis, boodschappen en het vervoer van mindervalide personen. Heel wat activiteiten zijn evenwel verboden, zoals ziekenzorg en kinderopvang.

Wijk-werken als alternatief

Daarnaast is er ook het systeem van het wijk-werken, dat sinds 1 januari 2018 de vroegere PWA-regeling vervangt. Het is een maatregel van de VDAB om werkzoekenden te activeren. “Via wijk-werken kunnen werkzoekenden hun competenties aanscherpen”, zegt Shaireen Aftab, de woordvoerder van de VDAB. “Ze mogen maximaal 60 uur per maand bijklussen en ontvangen daarvoor een vergoeding boven op hun werkloosheidsvergoeding. Wie werkt in het systeem van de dienstencheques, heeft een arbeidscontract en ontvangt een loon.”

Het wijk-werken wordt georganiseerd door een of meer lokale besturen, zoals het gemeentebestuur of de VDAB. Op de website van uw gemeente vindt u alle details. Na registratie bestelt u de cheques via Edenred. Aan die uitgever betaalt u ook jaarlijks een inschrijvingsrecht van 7,50 euro. De prijs van de cheques varieert tussen 5,95 en 7,45 euro per gepresteerd uur: de lokale besturen bepalen die zelf binnen hun grondgebied. Voor particulieren geldt een fiscale aftrek van 30 procent.

Niet alleen voor particulieren

In tegenstelling tot de dienstencheques kunnen ook lokale overheden, onderwijsinstellingen, niet-commerciële organisaties en land- en tuinbouwbedrijven een beroep doen op wijk-werkers. De toegelaten activiteiten binnen het systeem van het wijk-werken zijn vastgelegd door de raad van bestuur van de VDAB. Lokale besturen kunnen de activiteitenlijst autonoom beperken of uitbreiden. Via de website kunt u nagaan welke klusjes in uw gemeente mogelijk zijn.

Plant u voor deze zomer enkele kleine opknapwerkjes in en rond het huis? In principe komt het wijk-werken daarvoor in aanmerking. Ook tuinonderhoud zoals gras maaien en hagen snoeien kan worden vergoed via die regeling. Werkt u via het systeem van de dienstencheques, dan zijn de toegelaten activiteiten een stuk beperkter. Vergeet ten slotte niet dat u ook kunt terugvallen op een deeleconomieplatform, zoals ListMinut en Klaar is Kees. Daar spreekt u de vergoeding rechtstreeks af met de klusser, maar u geniet geen fiscaal voordeel. Die kan nu jaarlijks tot 6.130 euro onbelast bijverdienen.

—————————————————————————————————————-

OPPAS – kinderen

kinderoppasdienst : site van de gezinsbond – Via het vaste tarief van 5 euro per uur zijn zowel de babysitter als je kind(eren) uitstekend verzekerd – de oppas trouwens ook voor de verplaatsing

sitterfix : Download de app nu en ontdek het grootste network van betrouwbare babysitters bij jou om de hoek!

babysits : de grootste babysit community van België, met al meer dan 28.000 babysitters.

bsit : vind babysitters aanbevolen door uw vrienden en in uw buurt.

OPPAS – dieren

pawshake: vind echte dierenvrienden om op je huisdier te passen

catalicious: professionele dierenoppas voor alle huisdieren groot en klein

OPPAS – allerlei

yoopies : vind een babysitter, oppas of onthaalouder

KLUSSEN

ik zoek een vakman : De Confederatie Bouw stelt haar databank met 15.000 aannemers ter beschikking.

croqqer : Plaats gratis je klus – meer klussen gedaan krijgen? Croqqers delen hun talent en tijd en klussen graag voor je: betaald, als ruil- klus of als vrijwilliger

pootsy : Reserveer een huishoudelijke hulp van topkwaliteit voor al je huishouddiensten

care : het online platform voor kinderopvang, ouderenzorg, dierenzorg, bijles, …

twizzi : Vind de beste vakman aan de beste prijs

yoopies : Kinderopvang, bijles, huisdierenoppas, ouderenzorg en huishoudelijke hulp. Vind op Yoopies een betrouwbaar persoon bij u in de buurt

tophelp : Op tophelp.be vind u de ideale persoon om u te helpen voor elke dienst : kinderopvang, hulp aan senioren, privélessen, huishoudelijke hulp, tuinieren,…

ringtwice : Vraag een dienst aan, selecteer de beste offerte en geniet!

listminut: U plaatst eenvoudigweg uw dienstaanvraag op het platform zodat een bevoegd persoon deze taak in uw plaats kan doen. Van zodra u een aantal voorstellen van onze dienstverleners krijgt, kunt u met behulp van verschillende gegevens (evaluaties, nabijheid, profiel, …) vol vertrouwen de geschikte persoon vinden.

my specialist: telt honderden gecertificeerde en erkende dienstverleners die voorzien in alle dagelijkse behoeften van particulieren en bedrijven.

FREELANCE

jellow : Vind de juiste freelancer slimmer, sneller en voordeliger. Schrijf je als freelancer gratis in en kom in direct contact met top opdrachtgevers.

DIENSTEN RUILEN

letsvlaanderen : L.E.T.S. betekent Local Exchange Trading System. Een LETS-systeem kan je best omschrijven als een kring waarbinnen mensen met elkaar spullen, tijd, diensten en kennis uitwisselen op een geheel vrijwillige basis.

gedeelddoor : Overzicht van alle initiatieven rond ruilen, lenen, gebruiken, huren en delen