Voordeelsites.be

De referentie op gebied van informatie!

fysieke beperking

we travel 2 : We can travel too!
Wetravel2 biedt bijzondere reisformules aan voor mensen met een tijdelijke of permanente fysieke beperking.
Reisplezier staat voorop.

toegankelijk reizen : Vlaanderen wil een aangenaam vakantieland zijn voor iedereen: jonge of iets oudere bezoekers, toeristen met of zonder een beperking of zorgvraag,… We helpen je dan ook graag op weg als je extra noden of vragen hebt tijdens je vakantie of uitstap in Vlaanderen. Op deze website vind je heel wat informatie om je reis of daguitstap in Vlaanderen voor te bereiden volgens jouw specifieke noden en wensen. Je kan er zoeken naar vakantieverblijven, daguitstappen, eet- en drinkadresjes, evenementen, … die voor jou geschikt zijn. Je vindt er ook informatie over het regelen van aangepast vervoer, verzorging of hulpmiddelen op vakantie. De website biedt ook een overzicht van reisbureaus en organisaties die georganiseerde reizen aanbieden voor mensen die extra noden of wensen hebben op vakantie.

vakantieschakel : een website die Vlamingen moet helpen om de problemen te overwinnen die hen verhinderen op vakantie te gaan. En dan gaat het niet enkel om financiële drempels. Via de website kunnen Vlamingen hun probleem doorgeven, waarna een “vakantieschakelaar” een oplossing zoekt bij 600 toeristische aanbieders en 1.600 sociale organisaties. Het doelpubliek is breed: gezinnen met veel kinderen of kinderen met een beperking, personen met een mentale beperking, eenoudergezinnen en zelfs gezinnen met drie honden kunnen een beroep doen op de dienst. Achter de website vakantieschakel.be zit een databank en een uitgekiend computersysteem om de juiste link te leggen tussen vraagstellers en aanbieders. “Deze ondernemers en organisaties engageren zich al om personen met een laag inkomen vakantie te laten beleven. Zij zijn vaak bereid ook mensen te helpen die andere drempels ervaren.

toerisme voor autisme : Toerisme voor Autisme kiest voor een wereld waaraan mensen met autisme volwaardig kunnen deelnemen. We bieden steun om de toeristische sector toegankelijk, gestructureerd, begrijpbaar, prikkelarme en bijgevolg aangenaam te maken voor mensen met autisme.