Voordeelsites.be

De referentie op gebied van informatie!

ALGEMENE TIPS

ALGEMENE CONSUMENTENZAKEN

de inspecteur : hier vind je producttesten, smaaktesten, …. van de voorbije programma’s van het Radio 2 programma “de inspecteur”

De reportages en tips uit het tv programma voor hetzelfde geld vind je hier

te rap kapot: De consument die met vervroegde veroudering van een product te maken krijgt, kan daar zijn verhaal kwijt. Op die manier wil de organisatie een beeld krijgen van de problemen. Alle merken en types van verschillende producten zijn te vinden op de site. Het volstaat een eenvoudig formulier in te vullen om een melding te doen.

JE RECHTEN ALS CONSUMENT

10 tips om uw rechten te laten gelden

1. De inkt van een kasticket vervaagt met de tijd. Om alle misverstanden te vermijden doet u er goed aan het ticket te scannen of er een kopie van te maken. U kunt natuurlijk ook een factuur vragen.

2. U hebt verplicht een aankoopbewijs nodig om een beroep te doen op de wettelijke garantie. Maar dat geldt niet voor de originele verpakking. Bij aankopen via het internet eist de handelaar soms dat het voorwerp in zijn ongeopende originele verpakking wordt teruggestuurd. Dat is onwettelijk. Als koper hebt u altijd het recht na te gaan of het product al dan niet werkt.

3. Bewaar de herstelbon van een goed. Zo kunt u zonder betwisting van een verlengde garantie blijven genieten. De garantie wordt geschorst tijdens de duur van de herstelling.

4. Als de herstelling niet binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd, kunt u een prijsvermindering of de vernietiging van het contract vragen.

5. Werkt de oplaadkabel van uw smartphone na drie maanden al niet meer? Koop dan niet meteen een nieuwe. De wettelijke garantie is ook van toepassing op de toebehoren. Bij een smartphone geldt dat ook voor de batterij en de luidsprekers.

6. Hetzelfde geldt als u een ‘geschenk’ krijgt als u een ander product koopt. Het gaat dan om een koppelverkoop. Dat betekent dat beide goederen gedekt zijn door de wettelijke garantie.

7. De wettelijke garantie is ook van toepassing tijdens de koopjesperiode. Als het kledingstuk dat u hebt gekocht een gebrek vertoont, laat u dan nooit wijsmaken dat het product in die periode niet mag worden ingeruild.

8. Soms bieden verkopers een terugbetaling aan in de vorm van een aankoopbon. U bent niet verplicht die te aanvaarden. U kunt van de verkoper de terugbetaling eisen zoals voorzien door de wet.

9. Verwar de wettelijke garantie niet met de commerciële garantie. Sommige merken of verkopers bieden u, al dan niet na betaling, een commerciële garantie aan. Die mag geen afbreuk doen aan uw wettelijke garantie en moet bovendien extra voordelen bieden, zoals een verlenging van de garantieperiode of het ter beschikking stellen van een vervangproduct tijdens een herstelling.

10. Bij pro¬ble¬men richt u zich tot de Con¬su¬men¬tenom¬buds¬dienst (www.consumentenombudsdienst.be) of het Meld¬punt van de fe¬de¬ra¬le over¬heids¬dienst Eco¬no¬mie (www.meldpunt.belgie.be). U kunt ge¬bruik¬ma¬ken van de site www.ombudsmanvoordehandel.be, een on¬li¬ne be¬mid¬de¬lings¬plat¬form van de Bel¬gi¬sche Fe¬de¬ra¬tie voor han¬del en dien¬sten Co-me¬os. Voor grens¬over¬schrij¬den¬de ge¬schil¬len neemt u het best con¬tact op met het Eu¬ro¬pees Cen¬trum voor Con¬su¬men¬ten (www.eccbelgie.be).

Bron: Netto

—————————————————————————————————————————————————

Dagelijkse kost

Test-Aankoop vergeleek 118.000 prijzen in 710 winkels. Net als de voorbije jaren komt Colruyt als goedkoopste supermarkt uit de bus voor mensen die een mix kopen van merkproducten, huismerken en eersteprijsmerken. Albert Heijn is gemiddeld 2 procent duurder, gevolgd door Red Market, het lowcostconcept van Delhaize. Als je alleen naar de merkproducten kijkt, zijn Colruyt en Red Market samen de goedkoopste. Dan volgt Albert Heijn. Die is 2 procent duurder. OKay, een buurtwinkelketen van de Colruyt-groep, is 5 procent duurder.

Bij de “witte producten” voert Colruyt het klassement aan, voor Leader Price (+2 procent) en Albert Heijn (+4 procent). Het goedkoopste huismerk is dan weer te vinden bij Leader Price. De huismerken van Colruyt en Albert Heijn zijn respectievelijk 6 en 7 procent duurder.

Bij Aldi en Lidl wordt er niet echt een onderscheid gemaakt tussen witte producten en huismerken. De prijzen van hun producten liggen onder die van de huismerken van andere supermarkten, maar zijn iets gestegen in vergelijking met de eersteprijsmerken van de anderen.

Op deze pagina kan je je postcode ingeven en dan krijg je de goedkoopste winkel in jouw buurt te zien. (enkel voor leden van test-aankoop)

————————————————————————————————————————————————–

HOE VEILIG ONLINE SHOPPEN?

In geval van fraude
Als uw aankoop niet of verkeerd werd geleverd, kan u uw betaling niet via de bank terugvragen. Wanneer u betaalt met uw kredietkaart, dan is daar vaak een verzekering tegen internetfraude en tegen niet afgeleverde, beschadigde of foutieve bestellingen aan verbonden. De voorwaarden van uw kredietkaart leggen vast wat er juist verzekerd is. Neem contact op met uw bank wanneer u van deze verzekering wil gebruik maken.
Wanneer u ondanks al uw voorzorgen toch het slachtoffer wordt van fraude, reageer dan snel:
Indien u slachtoffer bent geworden van oplichting bij het online winkelen, neem dan snel contact op met de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie. Zo helpt u te vermijden dat anderen ook het slachtoffer worden!
Als u fraude vaststelt met uw bankkaartgegevens, moet u snel uw kaarten blokkeren via Card Stop op het nummer: 070 344 344, en uw bank contacteren zodat uw internet banking kan worden afgesloten.
Meer informatie over internet-fraude en hoe u ertegen te wapenen vindt u op onze pagina’s over betaalmiddelen en op de site van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector.

————————————————————————————————————————————————–

APPS

APP PROMOLIFE:
Dankzij de PromoLife Mobile app heb je de beste koopdeals altijd bij de hand, van kortingsbonnen tot 100% terugbetalingsacties! Vergeet het verzamelen en terugsturen van kortingsbonnen. Alles gebeurt via jouw smartphone!
Je kan de app hier downloaden

Straffe kost (grotere aankopen)

Als je jezelf vooraleer tot een aankoop over te gaan wil informeren, als je wil vergelijken, … kunnen onderstaande sites zeker en vast een handje helpen :

de koopwijzers van test-aankoop zijn heel handig en geven je vast en zeker erg nuttige informatie – van autofinancieringen via gsm”s, tablets en wasmachines tot wijn – je vindt het allemaal terug op de site van test-aankoop

Heel wat “foute” cadeau’s komen terecht op tweedehandssites of -winkels (vaak nog in de originele verpakking, zelfs ongeopend):

troc
cashconverters
2e hands
aanbod
ebay

Recent opende Lidl een zogenaamde Solid Outlet Store. In de winkel in Temse worden partijen food en non-food voor sterk gereduceerde prijzen verkocht.

Als verbruik/ecologie een belangrijke factor is bij jouw aankoop, neem dan zeker eens een kijkje op deze (franstalige) site Op deze website worden de meest energiezuinige toestellen opgelijst om zo de consument te helpen bij zijn keuze.

zie ook het deel PRIJS/PRODUKT VERGELIJKEN

Shoppen over de grens : Bepaalde produkten zijn goedkoper in onze buurlanden of in webshops van onze buurlanden. Wil je een (online) aankoop doen via een buitenlandse site, lees dan zeker het deel shoppen – internationaal.