Voordeelsites.be

De referentie op gebied van informatie!

SCHEIDEN

scheiden en uit elkaar gaan praktische gevolgen : Hoe sterk de liefde ook mag zijn, soms loopt het mis. Wat de precieze gevolgen van de breuk zijn, verschilt naargelang je gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk samenwoont.

6 dingen waar je niet altijd aan denkt (Bron : Plusmagazine van 24/01/19)

Na de vereffening/verdeling is het allemaal achter de rug, denken veel scheidende koppels. Toch zijn er ook daarna nog zaken die je niet over het hoofd mag zien.

1 Ben je nog in orde met je ziekenfonds?

Wil je na een scheiding verzekerd blijven voor medische zorg dan moet je je ziekenfonds informeren over je gewijzigde gezinssituatie. Je bijdrage en die voor de Vlaamse Sociale Bescherming (de vroegere zorgverzekering) worden dan vanaf de factuur die volgt op de scheiding gesplitst. Hebben jullie beiden een inkomen en zijn jullie dus allebei gerechtigden, dan moet je enkel je nieuwe adres en rekeningnummer doorgeven. Hebben jullie bijkomende verzekeringen, zoals een hospitalisatieverzekering, dan moet jullie die zeker laten splitsen.
Partners zonder of met weinig inkomen, die ten laste waren van hun wederhelft, kunnen nog een periode ten laste blijven van hun ex, ook als ze op een ander adres wonen. Momenteel kan dit tot het einde van het jaar dat volgt op de scheiding, maar daar komt verandering in. Bij een scheiding die op 11 december 2018 inging, kan je dus tot 31 december 2019 ten laste blijven van je ex. Of eventueel langer als de kinderen bij jou wonen of als je onderhoudsgeld krijgt. Nadien moet je zelf een ziekenfonds zoeken. Bij een wettelijke scheiding kan je sowieso niet ten laste blijven van je ex. Heeft je ziekenfonds je niet gecontacteerd, neem dan zelf contact op, want het is erg belangrijk dat je verzekerd blijft. Heb je zelf geen loon, krijg je een vervangingsinkomen of een uitkering, dan word je resident of ingezetene en bepaalt je ziekenfonds via een inkomensonderzoek hoeveel bijdrage je moet betalen, rekening houdend met het onderhoudsgeld dat je krijgt, maar ook met het KI van je huis (dat deels is vrijgesteld) en andere eigendommen. Ligt je inkomen lager dan het leefloon of krijg je een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidskosten, dan betaal je geen bijdrage. Hertrouw je, dan kan je ten laste komen van je nieuwe partner.

Ga je uit elkaar, herbekijk dan zeker ook je verzekeringscontracten, zodat je later niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

2 Vermeldt jouw levensverzekering de juiste begunstigde?

Als in jouw levensverzekeringscontract je ex-partner bij naam wordt genoemd en je past dat niet aan, dan blijft jouw ex de begunstigde van het kapitaal van jouw levensverzekering. Staat er als begunstigde ‘mijn wettelijke erfgenamen’, dan zullen je kinderen de begunstigden zijn.

3 Ben je geschrapt als medelener?

Neemt jouw ex-partner het huis over, maar heb je nog een lening lopen, laat je dan zeker schrappen als medelener. Want zelfs al ben je geen eigenaar meer, je blijft verantwoordelijk voor het terugbetalen van de lening als je je niet hebt laten schrappen. Vraag jouw bank om een document te maken waarin ze bevestigt dat je niet meer verplicht bent de lening mee af te betalen. En laat ook de schuldsaldoverzekering herbekijken.

4 Ben je nog gedekt door je familiale?

Een familiale verzekering is niet verplicht, maar de meeste gezinnen hebben er een. Die verzekering komt tussen als één van de gezinsleden schade toebrengt aan een derde persoon, in het kader van het privéleven. De bal die door de ruit van de buren gaat, bijvoorbeeld. Maar ook als een gezinslid als voetganger of fietser een ongeval veroorzaakt en daarbij schade toebrengt aan de auto van iemand anders, zal je familiale die schade vergoeden. Ga je uit elkaar, dan bekijk je best even de polis die je als gezin afsloot. Sommige polissen bevatten nog voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld één jaar) een dekking voor de partner die het gezin verlaat. Maar de meeste polissen dekken nog enkel de verzekeringnemer. Ex-partners sluiten dus best hun eigen familiale verzekering af. Zeker ook omdat beiden aansprakelijk blijven voor de schade die hun minderjarige kinderen aan anderen toebrengen.

5 Klopt je woonverzekering met je eigendomsakte?

Zoals vaak gebeurt, blijft één van de partners in de gezinswoning wonen. Maar die staat niet meteen enkel op naam van de ex-partner. Daarvoor moet je eerst nog bij de notaris langs. Stel, de partner die in het huis blijft wonen heeft de woonverzekering al op zijn/haar naam overgezet, zonder te vermelden dat de woning nog voor de helft eigendom is van zijn/haar ex, en kort nadien breekt er brand uit in huis. Wel, zolang de woning niet officieel op één naam staat, zal de verzekeraar maar de helft van de brandschade vergoeden!

6 Heb je je ooit borg gesteld?

In tegenstelling tot een lening zonder kredietopening, blijf je bij een lening met kredietopening, wanneer je je borg hebt gesteld, aansprakelijk ook al werd dat krediet al lang terugbetaald. Want bij een kredietopening kunnen altijd nieuwe leningen worden toegestaan aan je ex. Vraag de bank daarom om de herroeping van je borgstelling te aanvaarden en je te ontslaan van je aansprakelijkheid. Maar opgelet: de bank kan dit weigeren.

———————————————————————————————————————————–

de scheidingsschool : De Scheidingsschool biedt verschillende informatiesessies aan die je helpen wegwijs te geraken in de wetgeving, in scheidings- en ouderschapsbemiddeling,…

bemiddelingshotel : Het Bemiddelingshotel biedt je de mogelijkheid om respectvol maar snel te scheiden. Het concept? Je kiest een van de vier formules en trekt samen met je bemiddelaar en toekomstige ex-partner naar een hotel op een rustige locatie. Tijdens één of twee dagen in het weekend komen jullie tot een principeovereenkomst voor jullie scheiding.

odos : “Odos vzw staat voor Ouders Die Opnieuw Starten. We behandelen de problematiek van niet-conventionele gezinnen. Ouders die er na een scheiding of overlijden alleen voorstaan en ouders in een nieuwe relatie of nieuw samengesteld gezin.”

scheidingskoffer : Vragen rond scheiding? We helpen je graag op weg. Deze scheidingskoffer geeft antwoord op veel vragen voor, tijdens en na een scheiding